Forum Królestwa Hasselandu

Regiony => Hrabstwo Luczeng => Ziemie Razuryjskie => Rada Luczeng => Wątek zaczęty przez: Józef Sowiński w Pon, 26 Gru 2016, 11:15:27

Tytuł: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Pon, 26 Gru 2016, 11:15:27
Cytuj
Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng


 • Wydanie zarządzenia ws. odnowienia mapy- 26.12.2016r. (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64274.html#msg64274)
 • Odebranie poprawionej mapy Luczeng z koniecznymi korektami (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64277.html#msg64277)
 • Wniosek o nadanie herbu (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64341.html#new)
 • Rozporządzenie o ustanowieniu Herbu dla Luczeng (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64341.html#msg64341)
 • Zarządzenie dt Status Hrabstwa Luczeng (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64352.html#msg64352)
 • Zarządzenie w sprawie powołania Gwardii Mieszczańskiej Hrabstwa Luczeng (http://forum.hasseland.eu/index.php?topic=7091.msg64424#msg64424)
 • Zarządzenie w sprawie powołania Księgi Dóbr i Nadań Hrabstwa Luczeng Hrabstwa Luczeng (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64460.html#msg64460)
 • Zarządzenie w sprawie stworzenia medalu "Zasłużony dla Luczeng" (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64511.html#msg64511)
 • Zarządzenie w sprawie utworzeniu Banku Luczeng (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64580.html#msg64580)
 • Rozporządzenie w sprawie referendum dotyczącego Gwardii Mieszczańskiej (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg64703.html#msg64703)
 • Rozporządzenie w sprawie Statutu Hrabstwa Luczeng (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg65044.html#msg65044)
 • Zarządzenie dt. Gwardii Mieszczńskiej (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7091.msg68176.html#msg68176)
Tytuł: Odp: Zarządzenia Menadżera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Pon, 26 Gru 2016, 11:17:07
Cytuj
Cytuj
Zarządzenie menadżera Luczeng
z dnia 26.12.2016r. nr.1. w sprawie mapy Luczeng

Na podstawie Zarządzenia Lorda Szambelana ws. powołania menadżera Luczeng z dnia 25.12.2016r (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,4138.msg63976.html#msg63976) zarządza się:
1. Odnowienie mapy Luczeng.
2. Wprowadzenie koniecznych korekt na mapie Luczeng.

 Zadanie te nieodpłatnie powierza się załodze statku Nadzieja. Termin złożenia nowej mapy Luczeng wyznaczony zostaje na 6-ego Stycznia 2017 roku. Termin ten jest nie odwołalny i nie przekładalny.

 
Podpisano:
Menadżer Luczeng
Józef Longis Sowiński
(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Komunikaty Menadżera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Pon, 26 Gru 2016, 22:08:11
Cytuj
Poprawione wersje mapy Luczeng
Cytuj
Oryginał mapy:
(http://i.imgur.com/6dxYEVA.png)
Cytuj
Nowa mapa z korektami wykonana poprzez obróbkę zdjęć satelitarnych:
(http://i.imgur.com/R02rjUq.png)
Mapa z korektami zostaje zaakceptowana
 
Podpisano:
Menadżer Luczeng
Józef Longis Sowiński
(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Komunikaty Menadżera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Czw, 29 Gru 2016, 21:37:27
Na ręce Jego Królewskiej Mość został złożony wniosek z prośbą o nadanie herbu miastu

http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7095.new.html#new (http://forum.hasseland.eu/index.php/topic,7095.new.html#new)
Tytuł: Odp: Komunikaty Menadżera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Pią, 30 Gru 2016, 10:40:34
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
30 XII 2016r.
Józef Sowiński

Rozporządzenie o ustanowieniu Herbu dla Luczeng

Z powodu braku znaku rozpoznawalnego przez miasto powierzone mi w zarząd, postanawiam co następuje:
§1. Uznać za herb miasta tarczę o złotym obramowaniu. Środek podzielony na dwie równe części o kolorach:
– po lewej- kolor bordowy z czerwonym smokiem (głowa zwrócona ku środkowi),
– po prawej- kolor ciemnobłękitny z niebieskim smokiem (głowa zwrócona ku środkowi)
~załącznik nr.1.
§2. Uznać za pieczęć miasta pieczątkę zaprezentowaną w załączniku oraz widniejącą na niniejszym rozporządzeniu.
~załącznik nr.2.
§3. Uznać logo miasta przedstawiony w załączniku nr. 3. za jeden z symboli miasta.
§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Cytuj
Załącznik nr.1.
(http://i.imgur.com/oQNHuAX.png)
Cytuj
Załącznik nr.2.
(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
Cytuj
Załącznik nr.3.
(http://i.imgur.com/q7PQPGt.png)

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Komunikaty Menadżera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Pią, 30 Gru 2016, 17:20:10
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
30 XII 2016r.
Józef Sowiński

Zarządzenie dt Statutu Hrabstwa Luczeng

W związku z planowanym wprowadzeniem statusu dla Luczeng zostaje zarządzone co następuje:
1. Zaprezentowanie opinii publicznej projektu Statusu dla Luczeng.
2. Przeprowadzanie konsultacji społecznych trwających do dnia 4 Stycznia 2017r.
3. Przygotowanie ewentualnych zmian oraz zgłoszenie statusu do zatwierdzenia przez organ odpowiedni Królestwa Hasselandu do dnia 6 Stycznia 2017r.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Nie, 01 Sty 2017, 20:26:12
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
01/01/2017r.
Józef Sowiński

Zarządzenie w sprawie powołania
Gwardii Mieszczańskiej Hrabstwa Luczeng

§1.
Do życia powołuje się organizację zwaną Gwardią Mieszczańską Hrabstwa Luczeng (dalej Gwardia Mieszczańska).

§2.
Gwardia Mieszczańska składać się będzie ochotników pochodzących wyłącznie z hrabstwa miejskiego Luczeng.

§3.
Każdy z członków Gwardii Mieszczańskiej będzie miał prawo do pobierania żołdu w wysokości ustalonej przez budżet Luczeng na dany rok.

§3.
1)Gwardii Mieszczańskiej Luczeng dzielić się będzie na:
- Brygadę lądową wraz ze służbami pomocniczymi z ilością etatów maksymalnie do 6 000 mieszkańców;
- Brygadę morska wraz ze służbami pomocniczymi z ilością etatów maksymalnie do 6 000 mieszkańców;
- Brygadę powietrzna wraz ze służbami pomocniczymi z ilością etatów maksymalnie do 2 000 mieszkańców;
2) Podział Brygad na związki taktyczne i oddziały ustanowione zostaną w osobnych zarządzeniach.

§4.
Każda z Brygad posiada osobne dowództwo podległe Komisarzowi Luczeng.

§5.
Władza zwierzchnia nad Gwardią Mieszczańską należy do mera Luczeng.

§6.
Do zadań Gwardii Mieszczańskiej należy:
1) dbanie o zachowanie bezpieczeństwa w mieście,
2) reagowanie na akty bandytyzmu, terroryzmu, piractwu, itp.,
3) dbanie o bezpieczeństwo turystów i osób zaproszonych przez miasto podczas imprez miejskich,
4) wykonywanie zadań zlecanych przez mera miasta (jeśli są związane z bezpieczeństwem i obroną interesów mieszkańców Luczeng)
5) przygotowywanie planu obrony miasta na wypadek agresji zewnętrznej,
6) obrona miasta w wypadku agresji zewnętrznej,
7) wspieranie służb medyczno-ratunkowych w wypadku klęsk żywiołowych,

§7.
Gwardia Mieszczańska nie może zostać użyta poza granicami Hrabstwa Luczeng jeśli nie wystąpiło bezpośrednie bądź pośrednie zagrożenie interesów lub bezpieczeństwa jego mieszkańców.

§8.
Symbolem Gwardii Mieszczańskiej jest Hełm na dwóch skrzyżowanych mieczach przedstawiony w załączniku nr. 1.

§9.
Komisarz, będący głównym dowódcą Gwardii Mieszczańskiej posiada pieczęć Gwardii Mieszczańskiej, za która jest odpowiedzialny i której odbicie musi znajdować się na każdym rozkazie.

§10.
Wzór pieczęci Gwardii Mieszczańskiej przedstawia załącznik nr.2.


§11.
Formowanie oddziałów Gwardii Mieszczańskiej wstrzymuje się do czasu powołania Komisarza bądź też przyjęcia Statutu przez miasto Luczeng.

§12.
Zarządzenie wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Cytuj
Załącznik nr.1.

(http://i.imgur.com/XeucJjS.png)
Cytuj
Załącznik nr.2.

(http://i.imgur.com/QwkvnjD.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Wto, 03 Sty 2017, 20:57:45
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
03/01/2017r.
Józef Sowiński

Zarządzenie w sprawie powołania
Księgi Dóbr i Nadań ziemskich Hrabstwa Luczeng

§1.
Do życia powołuje się Księgę Dóbr i Nadań ziemskich Hrabstwa Luczeng (dalej Księga Dóbr).

§2.
Księgę Dóbr prowadzi Mer Hrabstwa Luczeng.

§3.
Zadaniem Księgi Dóbr jest sporządzenie listy własności ziem Hrabstwa Luczeng oraz rozporządzanie, sprzedaż, kupno oraz nadawanie działkami należącymi do Hrabstwa Luczeng.

§4.
W Księdze Dóbr znajdzie się:
- Lista Działek Hrabstwa Luczeng (wraz z właścicielem),
- Akty własności
- Historię rozporządzania działkami

§5.
Jako mapę działkową uznaję się mapę z załącznika nr.1.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)

Cytuj
załącznik nr.1.
(http://i.imgur.com/dCdDiAV.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Śro, 04 Sty 2017, 17:51:20
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
04/01/2017r.
Józef Sowiński

Zarządzenie w sprawie utworzeniu medal "Zasłużony dla Luczeng"

§1.
Do życia powołuje się medal "Zasłużony dla Luczeng".

§2.
Odznaczenie te nadaje Rada Luczeng jeśli uzna, że czyny lub działania danej osoby przyczyniły się do rozwoju miasta.

§3.
Medal "Zasłużony dla Luczeng" dzieli się na 4 klasy:
-IV Klasa- Medal zwyczajny
 (http://i.imgur.com/gLQgAkP.png)

-III Klasa- Medal brązowy
(http://i.imgur.com/WuAMegQ.png)

-II Klasa- Medal srebrny
(http://i.imgur.com/YaE7b74.png)

-I Klasa- Medal złoty

(http://i.imgur.com/BrDt7yp.png)

§4.
Zależnie od stopnia klasy medalu oraz budżetu miasta Luczeng odznaczonym przysługuje prawo do nagrody w postaci 0,04% środków przeznaczonych na rozwój miasta.

§5.
Odznaczenie Rada Luczeng dokonuje publicznie poprzez odpowiedni temat.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Czw, 05 Sty 2017, 21:02:19
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
05/01/2017r.
Józef Sowiński

Zarządzenie w sprawie utworzeniu Banku Luczeng

§1.
Do życia powołuje się medal Bank Hrabstwa Luczeng (dalej:Bank).

§2.
Zadaniem Banku jest:
- prowadzenie kont mieszkańców Luczeng,
- prowadzenie kont organizacji, partii politycznych oraz przedsiębiorstw i fundacji,
- prowadzenie rachunku bankowego Miasta Luczeng.

§3.
Bankiem zarządza Mer (lub jego odpowiednik- Menadżer) bądź też Skarbnik Luczeng powołany przez Mera.

§4.
Każdy mieszkaniec, niezależnie od własnej woli, jeśli jest wpisany na listę mieszkańców posiada z "automatu" rachunek bankowy.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Nie, 08 Sty 2017, 09:22:54
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
08/01/2017r.
Józef Sowiński

Rozporządzenie w sprawie referendum dotyczącego Gwardii Mieszczańskiej

§1.
Organizuje się referendum, którego celem jest zbadanie opinii publicznej w związku z powstaniem Gwardii Mieszczańskiej.

§2.
Organizacją referendum zająć się ma Menadżer Luczeng.

§3.
Głosowanie będzie tajne a każdy głos będzie równy( w związku z małą ilością osób zamieszkałych w Luczeng każdy po podaniu swych danych personalnych może wziąć udział w referendum).

§4.
Referendum zostanie przeprowadzone w dniach 9-14 I 2017r.

§5.
Wyniki referendum będą wiążące.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Czw, 26 Sty 2017, 16:10:25
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
26/01/2017r.
Józef Sowiński

Rozporządzenie w sprawie Statutu Luczeng

§1.
Na podstawie decyzji Jego Królewskiej Mości projekt statusu dla miasta Luczeng zostaje przyjęty.

§2.
Status zaczyna obowiązywać wraz z publikacją.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)
Tytuł: Odp: Lista zarządzeń i rozporządzeń mera Luczeng
Wiadomość wysłana przez: Józef Sowiński w Pon, 10 Kwi 2017, 22:02:40
Cytuj
(http://i.imgur.com/bGMIadN.png)

Luczeng,
10/04/2017r.
Józef Sowiński

Zarządzenie dt. Gwardii Mieszczńskiej

Na podstawie pozytywnej odpowiedzi mieszkańców Luczeng na temat powołania Gwardii Mieszczańskiej oraz organizowania się już od 3 miesięcy tychże jednostek postanawia się:

§1.
Gwardię Mieszczańską powołać oficjalnie do życia.

§2.
Zgodnie z Statusem Hrabstwa Miejskiego Luczeng Gwardia będzie podlegać bezpośrednio Merowi bądź też jemu odpowiednikowi urzędowemu.

§3.
Dzień 13 oraz 14 kwietnia ustala się dniami Gwardii Mieszczańskiej Miasta Luczeng.

(http://i.imgur.com/jcnc4Iq.png)
/-/(http://i.imgur.com/9xUtTJn.png)