Polubienia

Przejrzyj stronę ulubionych postów oraz otrzymanych polubień za posty użytkownika.


Polubione

Strony: [1]
Wiadomości Liczba polubień
Organizacja Królewskiej Marynarki Wojennej
Organizacja
Królewskiej Marynarki Wojennej


Królewska Marynarka Wojenna składa się z następujących flotylli:

- Razuryjskiej tworzonej przez pancernik obrony wybrzeża "Hasseland", pancernik "Książę Zayam", pancernik obrony wybrzeża "Long Huo".
Głównym zadaniem floty jest szkolenie przyszłych marynarzy dla KMW a w wypadku zagrożenia obrona wybrzeży wysp Razuryjskich.
Baza-matka: Shimontsen.

- I Flota Hasselandzka
tworzona przez 1(niszczyciel "Król Janusz I", korwety "Ashtala", "Suratta") i 3 eskadrę (patrolowce "Morada", "Ibaza", "Ulassa-Kana”).
Głównymi zadaniami I Floty Hasselandzkiej są: patrolowanie wód terytorialnych, w wypadku zagrożenia działania ofensywne skierowane przeciwko wrogim okrętom i flotą,  asekuracja II Floty Hasselandzkiej w wypadku transportowania piechoty morskiej, obrona wód Razuryjskich oraz Wicekrólestwa Vienben.
Baza-matka: Victoria (wymaga wybudowania!),

- II Flota Hasselandzka
tworzona przez 2 (okręt logistyczny "Angemont", okręty desantowe "Tygrys", "Niedźwiedź) i 4 eskadrę (okręty desantowe "Aligator" i "Kajman").
Głównym zadaniem II Floty Hasselandzkiej będzie transportowanie piechoty morskiej oraz zapotrzenia w wyznaczone rejony Królestwa.
Baza-matka: Shimontsen

- I Flota Cyberyjska

Tworzona jest przez 6 i 7 eskadry (każda po 4 okręty) a składająca się przez okręty patrolowe P-100 i trałowce T-200.
Głównym zadaniem floty jest: patrolowanie wód terytorialnych oraz obrona wybrzeży.
Baza-matka: Valtaria

- I Flota Podwodna

złożona z 5 eskadry KMW (okręty podwodne „Dorada”, „Murena”).
Główne zadanie to obrona wód terytorialnych oraz akcje dywersyjne na okrętach wroga,
Baza-matka: Razuri-Wschód.
   


Piechota Morska jest jedną z części Królewskiej Marynarki Wojennej. Poniżej przedstawiono organizację i skład ich dywizji.

 - III Dywizja Hasselandzka

miejsce stacjonowania: Baza morska Shimontsen,
składa się z 1 i 3 brygady oraz batalionu dowodzenia,
przewidziany jako dywizja ofensywny,
- IV Dywizja Hasselandzka
miejsce stacjonowania: Vienbien,
składa się  z 2 i 5 brygady oraz batalionu dowodzenia,
przewidziany jako dywizja ofensywny,      
- V Dywizja
miejsce koncentracji: Luczeng, Valtaria,
składa się z 6 i 7  brygady (tworzonych przez reorganizację Gwardii Luczeng [6 brygada] i dawnej milicji z Cyberii [7 brygada]) oraz batalionu dowodzenia),
V Dywizja jest dywizją rezerwowym i może    zostać wezwana tylko w wypadku bezpośredniego zagrożenia; może zostać uzbrojona w sprzęt wycofany już z KAH;Specjalny Dywizjon Lotniczy

1 Lotnicza Eskadra Morska Wsparcia
2 Lotnicza Eskadra Morska Pomocnicza

Czw, 28 Sty 2016, 22:28:18
1
3 x WOLNOŚĆ Konferencja naukowa.jpg

ZAPRASZAM - SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Pią, 16 Gru 2016, 16:44:12
1
Skład Hasselandzkiego Domu Młodzieżowego
Cytuj

Skład Hasselandzkiego Domu Młodzieżowego


Przewodniczący
baron Sheldon Anszlus Lovelace

Członek
baron Freyton Camirr

Członek
Józef SowińskiStan z dnia 04.01.2017r.

Śro, 04 Sty 2017, 17:17:26
1
Oświadczenie MSZ ws. sytuacji w Brodrii i zachowania Prezydenta RB
Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Hasselandu
ws. sytuacji w Carstwie Brodryjskim i oświadczenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Hasselandu wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z dzisiejszym oświadczeniem Prezydenta Republiki Bialeńskiej Tadeusza Krasnodębskiego ws. Carstwa Brodryjskiego. Królestwo Hasselandu potępia stosowanie groźby użycia sił zbrojnych wobec działań Carstwa Brodryjskiego.

Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Hasselandu oświadcza, iż uznaję Iwana Pietrowa za Cara Brodrii, pełniącego rolę monarchy absolutnego, gdyż uważa, że każdy naród ma prawo do ustanowienia dowolnej formy rządów, którą uważa za słuszną. Tak było w przypadku Carstwa Brodryjskiego - Brodryjczycy uznali władzę Cara Pietrowa.

Ostatecznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Hasselandu potwierdza informacje, iż prowadzone są działania mające na celu zawarcia Konfederacji pomiędzy Królestwem Hasselandu, Federacją Slawonii oraz Carstwem Brodryjskim.

Z poważaniem,
/-/ Eddard Noqtern,
Minister Spraw Zagranicznych

Czw, 02 Lut 2017, 20:05:34
1
Ustawa o odznaczeniach państwowych
Cytuj
Ustawa o odznaczeniach państwowych Królestwa Hasselandu
z dnia 15 maja 2017 roku

art. 1.
Odznaczeniami państwowymi Królestwa Hasselandu są:
a) Order Smoka, będący najwyższym odznaczeniem państwowym, przyznawany za wybitne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Order, Order Wielki oraz Order Wielki z Diamentami,
b) Order Królowej Magdaleny, przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu i umacnianiu jego tożsamości i upamiętnianiu dziedzictwa, w trzech klasach: Order Komandorski, Order Oficerski i Order Kawalerski,
c) Order Przyjaciela, przyznawany osobom nie będącym obywatelami ani mieszkańcami Królestwa Hasselandu, za szczególne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Ze Wstęgą, Ze Srebrną Gwiazdą i ze Wstęgą oraz Ze Złotą Gwiazdą i ze Wstęgą,
d) Order Obrońcy Hasselandu, przyznawany za szczególne zasługi w obronie kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
e) Order Signum Laudis, przyznawany za szczególne zasługi dla wojska i obronności kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
f) Order Światła Księżyca, przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie nauki i kultury, w trzech klasach: z Brązowym Piórem, ze Srebrnym Piórem i ze Złotym Piórem,
g) Krzyż Zasługi Hasselandu, przyznawany w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
h) Medal Aktywności Obywatelskiej, przyznawaniu w czterech klasach: złoty z laurami, złoty, srebrny i brązowy.
i) Medal Gwiazdy Razuryjskiej, przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej, złoty, srebrny i brązowy.

art. 2.
Odznaczenia państwowe nadaje Król na wniosek Premiera, ministra, senatora, deputowanego lub z własnej inicjatywy.

art. 3.
Król powołuje Kapitułę Odznaczeń Państwowych spośród odznaczonych Orderami; Kapituła, której przewodniczy Lord Szambelan, opiniuje wnioski o nadanie Orderów i Krzyży.

art. 4.
1) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
2) Traci moc Ustawa o Odznaczeniach Państwowych Królestwa Hasselandu z dnia 24 stycznia 2017 roku.

PP I

Pon, 15 Maj 2017, 18:03:14
1
Odp: Wyróżnienia dwytygodniowe Aktywność można mierzyć różnie. Tak czy inaczej do tematu wracam; mamy początek listopada, to pierwsze wyróżnienia będą około 15 listopada za minione dwa tygodnie.
Pon, 06 Lis 2017, 13:17:48
1
Odp: Stan wyjątkowy
Cytuj
Rozkaz nr SW/2/2017

Dotyczy: stan wyjątkowy


1. Militaryzacja kraju związana ze stanem wyjątkowym oznacza  powołanie wszystkich obywateli do KAH.
2. Powołani, którzy nie mają stopnia wojskowego, otrzymują stopnie: diukowie i książęta - pułkownik i podpułkownik, markizowie - major, hrabiowie i baronowie - kapitan i porucznik, pozostała szlachta - chorąży, a pozostali obywatele wg. decyzji Dowództwa.


Pon, 20 Lis 2017, 22:02:47
1
Odp: Wniosek o nadanie status stałego mieszkańca pszepraszam ale już się przywitałem i nadal mi pan nie nadał statusu stałego mieszkańca
Nie, 10 Gru 2017, 08:45:57
1