Polubienia

Przejrzyj stronę ulubionych postów oraz otrzymanych polubień za posty użytkownika.


Polubione

Strony: [1] 2
Wiadomości Liczba polubień
Odp: Nadania Wigilijne Odznaczenia zostały przydzielone.

Serdecznie dziękuje JKM za tak wielkie wyróżnienie.

Sob, 24 Gru 2016, 12:36:45
1
Odp: Nadania Wigilijne Wasza Królewska Mość,

Dziękuję za tak wspaniały prezent na święta.

Vivat Hasseland! Vivat Król!

Sob, 24 Gru 2016, 13:29:14
1
Odp: Manewry KMW ZIMOWY SZTORM 2017
Cytuj
Manewry Królewskiej Marynarki Wojennej Styczeń 2017.
~plan manewrów


1. Twórca planu: chorąży Józef Sowiński
2. Okręty biorące udział w manewrach ( rodzaj, liczba)
a) fregaty (ilość:2)
b) okręt podwodny (ilość:1)
3. Baza zaopatrzeniowe:
a) Baza KMW Zegiesa, Główna Baza Marynarki Wojennej Shimontsen (fregaty)
b) Port św. Andrzeja- Luczeng (okręty podwodne)
4. Czas trwania manewrów: 5 dni
5. Obszar, na którym będą się odbywać manewry: załącznik nr 1.
*6. Szacowane koszty manewrów: XXX HDA
7. Skrócony scenariusz manewrów:
Jeden z obszarów Państwa Durmenia dąży do uzyskania niepodległości poprzez akty terrorystyczno-autonomiczne. Centrum ruchów niepodległościowych jest region Galocji. Na stronę separatystów przechodzą oddziały znajdujące się w Bazie Mar. Woj. Durmenii w postaci 1 okrętu podwodnego, który opuścił samowolnie port bez uzbrojenia udając się w kierunku sąsiednie wyspy. Hasseland, poproszony przez Durmenię o pomoc, wysyła 2 fregaty. W pościg za okrętem podwodnym rusza jedna fregata. Dodatkowo celem zapobieżenia dramatycznym walkom w Galocji zostaje wysłana druga fregata.
8. Cele główne manewrów:
- dla fregat: wykrycie, następnie zatopienie okrętu podwodnego.
- dla okrętu podwodnego: przedostanie się do portu św. Andrzeja w Luczeng lub całkowita ucieczka z rejonu manewrów (zgubienie przeciwników).


9. Scenariusz Manewrów:
- W państwie Galocji po manifestacjach rozpoczął się ruch zmierzający do uniezależnienia się wyspy spod władzy Durmenii. Ich głównym celem jest zdobycie niepodległości i opanowanie wysp na położonych najbliżej ich punktu oporu. Głównym ośrodkiem niepodległościowym staje się Galocja, gdzie stworzona gwardia mieszczańska broni się i stara zdobyć wyspę od strony lądu by przedostać się do Bazy Marynarki Wojennej Durmenii celem uzyskania większej ilości broni i amunicji. Gdy kolejna próba zdobycia portu załamuje się, okręt podwodny, którego załoga popiera dążenia niepodległościowe mieszkańców wyspy opuszcza samowolnie bazę MWD z zaopatrzeniem podstawowym, bez specjalnego przygotowania i bez większego uzbrojenia. Celem okrętu jest przedostanie się do portu św. Andrzeja by tam zaopatrzyć się w potrzebną amunicję i żywność. Wiedząc iż będzie ścigany dowódca okrętu postanawia okrążyć wyspę- rusza na południe.

- Dowództwo KMW Hasselandu odpowiadając na prośbę państwa Durmenii podjęła się misji zatopienia zbuntowanego okrętu podległego terrorystom. W tym celu w pościgu za uciekają łodzią podwodną wysyła fregatę stacjonującą w Bazie KMW Zegiesa 3 godziny po ucieczce. Powodem opóźnieni jest załadunek fregaty w odpowiedni sprzęt, amunicję oraz prowiant. Rusza trasą, którą najprawdopodbniej płynie okręt podwodny- na południe. Z przechwyconych meldunków odszyfrowanych w dowództwie KAH wynika, że okręt chce okrążyć wyspę by dostać się do miasta Kuczek po amunicję… Podczas misji dochodzi do rozkazu odwrotu dla Batalionu ochrony portu Bazy MWD, która odpierając atak została wciągnięta w zasadzkę i dostała się Su-Sueog skąd z brzegów ma być ewakuowana.

Dowództwo KMW postanawia wysłać dodatkową fregatę z Głównej Bazy KMW celem zagrodzenia drogi okrętowi podwodnemu na linii wysp Ashtala-Zegiesa. Okręt ten wypływa z połową załogi oraz prowiantu z powodu braku możliwości szybkiej mobilizacji. Ich zadaniem jest zaminowanie przesmyku między wyspami oraz podążanie w kierunku południowym celem wykrycia okrętu podwodnego.
10. Misje, które podczas manewrów ma zrealizować:
a) okręt podwodny:
- misja główna: dostać się do portu Luczeng bez wykrycia przez fregaty KAH
- misje podrzędne:
1) podczas misji przynajmniej raz zejść na ląd w sprzyjających warunkach i zdobyć żywność.
b) fregata numer 1 (z Bazy KMW Zegiesa)
- misja główna: wykryć i zniszczyć okręt podwodny
- misje podrzędne:
1) podczas misji przyjąć na swój okręt ewakuowany batalion,
2) zorganizować warunki do transportu batalionu,
3) utrzymywać ciągłą łączność z główną Bazą KMW oraz z bazą Zegiesa,
4) w wypadku wykrycia oddziałów lądowych Gwardii Mieszczańskiej ostrzelać ją,
c) fregata numer 2 (z Głównej Bazy KMW Shimontsen):
- misja główna: wykryć i zniszczyć okręt podwodny,
- misje podrzędne:
1) mimo ubytków w załodze jak najszybciej dotrzeć do przesmyku pomiędzy wskazanymi wcześniej wyspami,
2) zaminować prawdopodobne trasy podwodne, które mogą zostać wykorzystane przez okręt podwodny do przedostania się do Luczeng,
3) płynąć na północny-zachód i połączyć się w kolumnę z fregatą nr.1.
4) przejąć ewakuowany batalion na swój pokład na pełnym morzu.
11. Rezultaty i umiejętności, które mają zostać nabyte podczas manewrów przez załogi uczestniczące w nich:
- szybki i zaplanowany załadunek,
- przeprowadzanie nocnych operacji przez łodzie podwodne,
- umiejętność przejmowania ewakuowanych oddziałów z lądu,
- stawianie morskich pól minowych,
- działanie posiadając jedynie połowę załogi,
- wymiana ewakuowanych jednostek między okrętami na pełnym morzu,
- zdobywanie pożywienia poprzez postój w ukryciu przy brzegu przez łódź podwodną,
- umiejętność wykrywania łodzi podwodnych przez fregaty.
*12. Kosztorys Ogólny:
-koszty zostaną przedstawione już po odbyciu się manewrów

*- z powodu nieznajomości obecnych cen paliwa, liczby załóg oraz rodzaju okrętów nie można było przygotować kosztorysu ogólnego.

Śro, 18 Sty 2017, 16:57:25
1
Zapowiedź... Pewien etap został zamknięty.

Opuściliśmy naszą siedzibę.

Przerwaliśmy naszą wspólną pracę.

Wróciliśmy do naszych domów.

Ale...

Nie zapomnieliśmy naszych przyjaciół.

Nie porzuciliśmy naszej misji.

Nie przestaliśmy pragnąć odrodzenia.

Nadchodzi czas naszego powrotu.

Odradza się to co było wcześniej.

Znów siadamy do wspólnego stołu.

Powraca Wspólnota Przyjaciół.

Śro, 15 Lut 2017, 19:20:25
1
Odp: Doradcy Prezydenta @Ludwik Tomović jeśli dla Ciebie przerzucenie całego forum FS to nic nie znacząca praca to trudno ... szkoda mi tylko tych godzin przerzucania.
Czw, 20 Kwi 2017, 16:32:40
1
Odp: Żegnamy Slawonię Jako ostatni Prezydent Konfederacji pragnę powiedzieć parę słów w wątku pożegnalny.

Droga Slawonio,
Drodzy Slawończycy,


Pragnę serdecznie podziękować Wam za te wszystkie chwile, kiedy mogliśmy cieszyć się z powstania Konfederacji. Przypomnijmy sobie początki i intencje które nas kierowały - piękne idee wzajemnej współpracy, zjednoczenia, pogodzenia własnych relacji. Przypominjmy pierwsze tygodnie, które zostaną zapamiętane jako okres największej aktywności - trzy państwa, wielu aktywnych obywateli, aktywna Rada Konfederacji, wybory Prezydenckie. To wszystko nie mogóby się odbyć bez naszego porozumienia.

Wyciągnijmy wnioski ze wszystkich problemów i kwestii nieudanych. Nie ma sensu dalej się kłócić i pozostawać w sporze o dawne czasy. Nasza współpraca zakończyła się szybko, postarajmy się jednak zapamiętać z niej te dobre chwile. Dziękuję Wam Slawończycy za ten okres. Liczę, że nasza współpraca nie zakończy się, a być może w przyszłości znów powiążą nas więzy bliższego porozumienia.

Z wyrazami estymy,

Śro, 21 Cze 2017, 15:13:55
1
Czy system polubień działa? Mam pytanie do użytkowników bez rangi admina, czy działa Wam system polubień? To jest - czy możecie dawać polubienia i zobaczyć ile kto ich ma?
Jeśli tak, czy działa to tylko w jakichś konkretnych działach, czy wszędzie?

Sob, 23 Wrz 2017, 22:34:49
1
Odp: Czy system polubień działa? Dziwię się w takim razie, że użytkownicy forum tak rzadko korzystają z tej możliwości. Czasem warto przecież nagrodzić polubieniem post, który wymagał dużo pracy, albo z którym szczególnie się zgadzamy. Przynajmniej tyle.  :D
Śro, 27 Wrz 2017, 15:35:26
1
Odp: Międzyuczelniany Wydział Nauk Ścisłych A teraz JM Rektorze?

Cytuj
Mikronacyjny Uniwersytet Nauk Ścisłych

Umowa

Przedmiot umowy: Mikronacyjny Uniwersytet Nauk Ścisłych
Instytucje podpisujące umowę: Królewska Akademia Nauk w Królestwie Hasselandzu, ................................, ....................................,

Wstęp
1. Mikronacyjny Uniwersytet Nauk Ścisłych (dalej MUNS) jest instytucją oświatową stworzoną na podstawie podpisanej umowy pomiędzy powyższymi instytucjami.
2. MUNS działa na forum w którym działają powyższe instytucje.
3. MUNS zastępuję Wydziały Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w powyższych instytucjach (jeśli one istniały).
4. MUNS jest niezależną instytucją oświatową która prowadzi własne badania naukowe z dziedzin ścisłych.
5. MUNS główną filię ma w Królewskiej Akademii Nauk w Hasselandzie.

Władze MUNS
5. Na czele MUNS stoi Kanclerz - który jest wybierany w formie głosowania członków Rady Naukowej.
6. W skład Rady Naukowej wchodzą Rektorzy instytucji podpisujących umowę, dziekan, prodziekani oraz wszyscy profesorowie i wykładowcy będącymi pracownikami MUNS.
7. Na czele głównej filii MUNS w KAN stoi dziekan MUNS, a na czele filii w innych instytucjach stoi prodziekan.
8. Dziekana i prodziekanów MUNS powołuje i odwołuje Kanclerz.
9. Kanclerz MUNS: sprawuje nadzór na wszystkimi filiami MUNS, ma prawo publikowania rozporządzeń, uchwał, przyjmowania i skreślania z listy studentów, nadawania tytułów naukowych oraz ich nostryfikacji z dziedzinie nauk ścisłych.
10. Dziekan i prodziekan odpowiedniej filii sprawuje nadzór nad swoją filią, przyjmuję i skreśla z listy studentów, a w przypadku jego braku te funkcje sprawuje kanclerz.

Studenci MUNS
11. Studentem MUNS może zostać każdy kto zgłosi się do odpowiedniego (pro)dziekana filii MUNS.
12. Student MUNS który otrzymał tytuł naukowy otrzymuje dyplom każdej instytucji która ratyfikuję umowę.

Tytuły i stopnie naukowe
13. Student może odpowiednio otrzymać tytuł licencjat, magister, a po konsultacji z Radą Naukową otrzymać tytuł doktora i doktora habilitowanego.
14. Tytuł profesora może otrzymać doktor i doktor habilitowany na zasadach określonych w ustawie.

Niezależność MUNS
15. Symbolem MUNS jest herb załączony w załączniku.
16. Umowa została zawarta na czas nieokreślony


......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Pią, 29 Wrz 2017, 09:03:53
1
Książeczka Wojskowa- Józef Sowiński


Nie, 15 Paź 2017, 12:40:10
1