Regulamin rejestracji

Witaj w Królestwie Hasselandu!

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zapoznałeś się z obowiązującymi przepisami w Królestwie Hasselandu, a także zobowiązujesz się do bezwzględnego ich przestrzegania. Również zobowiązujesz się do poszanowania kultury i tradycji Królestwa Hasselandu.