Polubienia

Przejrzyj stronę ulubionych postów oraz otrzymanych polubień za posty użytkownika.


Polubione

Strony: [1] 2
Wiadomości Liczba polubień
Odp: Dzień dobry Witam i przepraszam za kłopoty rejestracyjne.
Czw, 29 Gru 2016, 14:56:50
1
Odp: Dzień dobry Zaglądam tylko na chwilę... wciąż jestem w górach Zegiesy; temperatura minus 17, ale mały klasztor razuryjski daje mi schronienie - tu jest tylko 7 mnichów, spokój i cisza...
Nasz Gość jest jedną z najsłynniejszych i najwybitniejszych postaci w polskich mikronacjach. Radość wielka, że przybył! Witam serdecznie...

Czw, 29 Gru 2016, 21:14:38
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Wasza Królewska Mość,
Wasza Ekscelencjo Panie Kanclerzu,

Jest mi niezwykle miło móc powitać delegację Królestwa Hasselandu na lotnisku w Angemont - stolicy Królestwa Hasselandu. Chcielibyśmy rozpocząć od przedstawienia hymnów państwowych:

Rozbrzmiały hymny Księstwa Sarmacji:
http://prawo.sarmacja.org/ilustracje/sarmacja_hymn.mp3

oraz Królestwa Hasselandu:


Po zakończeniu obu hymnów 21 żołnierzy Królewskiej Armii Hasselandu oddaję salwę strzelając 21 razy na cześć Księcia Sarmacji i Kanclerza Księstwa Sarmacji.

Następnie przedstawiono wszystkim szczegółowy plan wizyty:


Cytuj
3 I 2017 - wtorek

1) Przybycie delegacji sarmackiej na lotnisko w Angemont.
2) Powitanie gość i przejazd do Pałacu Królewskiego.
3) Podpisanie traktatu o przyjaźni i współpracy.
4) Uroczysta kolacja w Pałacu Królewskim.

4 I 2017 - środa

1) Zwiedzenie Angemont. Wizyta w Muzeum Hasselandzkim. Wspomnienie okresu Hasselandu w Gelloni.
2) Przejazd do Shimontsen.
3) Pokazy kultury i sztuki Razuryjczyków.
4) Uroczysta Kolacja z Razuryjczykami w Shimontsen.

5 I 2017 - czwartek

1) Przelot do Vienbien.
2) Zwiedzanie miasta:
a. nazwanie ulic w mieście - "Tomasza Ivo Hugona", "Współpracy Hasselandzko-Sarmackiej".
b. wizyty na Placu Piotra Pawła I oraz w parkach miejskich.
c. przybycie do Pałacu Wicekróla.

6 I 2017 - piątek

1) Przelot do Pałacu Zimowego.
2) Zwiedzanie Pałacu oraz wioski Jaemi.
3) Uroczysty Bal kończący wizytę.

Po zakończeniu uroczystości powitalnej delegacja ruszyła do Pałacu Królewskiego w Angemont, gdzie na przybyłych gości oczekiwał Król Hasselandu Piotr Paweł I.

Wto, 03 Sty 2017, 13:12:09
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Wasza Książęca Mość,
Ekscelencjo Panie Kanclerzu,


Z wielką radością witam Was w Hasselandzie! Cieszę się, że mogę przywitać przywódców największej mikronacji! Moja radość jest tym większa, że czuję się z Sarmacją związany emocjonalnie - gościłem tam wiele lat, sprawując ważne urzędy, od namiestnika Gellonii, po kanclerza całego Księstwa. To w Sarmacji znalazł przytułek Rząd Emigracyjny Królestwa Hasselandu. To w Sarmacji znaleźli swoje miejsce uchodźcy z pogrążonego w wojnie domowej kraju.
To wszystko pamiętamy. Dlatego też chciałbym, aby nasze stosunki były szczególne. Spróbujmy zwłaszcza kultywować łączące nas więzy historyczno-kulturowe. Byłoby wspaniałe, gdybyśmy mogli zadbać o odpowiednie ich upamiętnienie. Choćby, po naszej stronie, w Muzeum Hasselandzkim.
Oferujemy Sarmacji współpracę naukową. Nasza Akademia jest przecież następcą Gellońskiego Instytutu Dziennikarstwa, który z kolei był następcą uczelni w "starym" Hasselandzie. Oferujemy współpracę kulturalną. Możliwości współdziałania są duże, właściwie w każdej sferze.

Drodzy Goście!

Czujcie się u nas jak u siebie w domu! Liczę na owocne rozmowy!

Wto, 03 Sty 2017, 13:33:51
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Następnie delegacje spotkały się w pałacowej sali, gdzie na stole czekał przygotowany w dwóch egzemplarzach Traktat o przyjaźni i współpracy:

Cytuj
Traktat o przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Hasselandu
Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO,
w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu oraz

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ PIOTR PAWEŁ I,
w imieniu Królestwa Hasselandu

mając na uwadze potrzebę współpracy aktywnych państw polskiego mikroświata, zawierają w najlepszej wierze następujący
Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Księstwie Sarmacji.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b.

Art. 5.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 7.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Nadszedł czas jego podpisanie przez obu Monarchów.

Wto, 03 Sty 2017, 14:53:45
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Ja również z radością

Wto, 03 Sty 2017, 14:58:57
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Około godziny 20 w Pałacu Królewskim w Angemont rozpoczęła się uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli państwowych Hasselandu i Sarmacji. Kolacja ma miejsce w Sali Jadalnej. Główne miejsca przy stole zajmują Jego Królewska Mość Piotr Paweł I oraz Jego Książęca Mość Tomasz Iwo Hugo jako najważniejszy z gości.


Na stole znalazła się najwyższej jakości porcelanowa zastawa, ręcznie malowana przez najwybitniejszych razuryjskich mistrzów, złocony zestaw sztućców oraz niezwykłe, złocone świeczniki. Na ścianach Sali Jadalnej goście mogliby podziwiać średniowieczne razuryjskie freski oraz obrazy.[/i]

Wto, 03 Sty 2017, 20:25:13
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Wasza Królewska Mość,

Jestem zachwycony wspaniałą i smaczną kolacją oraz jej oprawą!

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wasze Ekscelencje,
Panie i Panowie,

Chciałbym wznieść toast na cześć naszych Gospodarzy. Oby Królestwo rozkwiatło i lśniło blaskiem.
Vivat Hasseland! Vivat Piotr Paweł I!

Wto, 03 Sty 2017, 21:35:57
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Szanowni,

Ja natomiast pragnę wznieść toast za naszych wielmożnych i wybitnych gości z Księstwa Sarmacji. By Wam się powodziło we wszelkich obszarach!

Wto, 03 Sty 2017, 21:53:31
1
Odp: Wizyta JKM Tomasza Ivo Hugona i Kanclerza Roberta Janusza v-hr. von Thorn Wasza Książęca Mość,
Wasza Ekscelencjo Panie Kanclerzu,
Szanowni Państwo,


Tak się składa, że w trakcie trwania wizyty Premier Anszlus powołał Radę Ministrów, a pośród nowo powołanych szefów resortów znalazłem się ja, jako Minister Spraw Zagranicznych. W związku z tym wypadałoby zabrać głos i powiedzieć parę słów podczas tej, jakże ważnej i ciekawej wizyty.

Po pierwsze chciałbym serdecznie podziękować Waszym Wysokościom za przybycie i obdarzenie zaufaniem nowo odradzającego się Hasselandu. To dla Nas naprawdę wiele znaczy - obecność dwóch najważniejszych osób największej mikronacji udowadnia nam, że możemy liczyć na silną i owocną współpracę w przyszłości.

Księstwo Sarmacji i Królestwo Hasselandu łączy wiele lat wspólnej historii, która jednak, jak myślę, pośród obu narodów nie jest dobrze znana. Czy każdy wie o okresie pobytu Hasselandu w Gellonii i o naszym wspólnym dziedzictwie z tego okresu? Wydaję mi się, że nie i dlatego chciałbym zaproponować organizację jakiejś inicjatywy, być może spotkania obywateli na jakimś wspólnym święcie, albo budowę  porządnej i ciekawej "izby pamięci", która pomagałaby nam, osobom nie żyjącym w tamtym okresie lepiej go poznać i zrozumieć.

Na zakończenie pragnę życzyć wszystkim dobrej zabawy na Balu w Pałacu Zimowym!  :D

Pią, 06 Sty 2017, 19:16:07
1