Autor Wątek: Traktat o utworzeniu Konfederacji Amicitia  (Przeczytany 275 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Eddard Noqtern

 • ArcyKsiążę
 • Moderator
 • Fundament
 • *****
 • *
 • Wiadomości: 2730
 • Polubień: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król-Senior
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Traktat o utworzeniu Konfederacji Amicitia
« dnia: Śro, 15 Lut 2017, 20:22:27 »
Cytuj
Traktat
o utworzeniu Konfederacji Amicitia

Dążąc do wspólnego rozwoju, przekonani o konieczności porozumienia i współpracy, podkreślając umiłowanie wolności i poszanowanie praw człowieka, Sygnatariusze niniejszego Traktatu postanawiają:

art. 1.
1. Królestwo Hasselandu, Federacja Slawonii i Carstwo Brodrii tworzą Konfederację Amicitia, zwaną dalej Konfederacją.
2.Państwa tworzące Konfederację pozostają odrębnymi podmiotami prawa międzynarodowego, oddając przy tym Konfederacji określone kompetencje.

art. 2.
Do kompetencji Konfederacji należą: sprawy gospodarcze, obrona i polityka zagraniczna oraz, w zakresie sądownictwa apelacyjnego, kwestie wymiaru sprawiedliwości. Inne sprawy należą do kompetencji państw członkowskich.

art. 3.
Władzami Konfederacji są:
1.Prezydent Konfederacji, wybierany przez wszystkich obywateli Konfederacji na trzymiesięczną kadencję, kierujący Konfederacja,
2. Rada Prezydencka złożona z Prezydenta Konfederacji i przedstawicieli państw członkowskich, wyłaniani w trybie ustalonym przez te panstwa, będąca najwyższym organem administracyjnym Konfederacji.

art. 4.
1. Prawa Konfederacji ustanawiane są przez Radę Prezydencką jednogłośnie.
2. W sprawach wykraczających poza niniejszy Traktat, prawa Konfederacji mogą być stanowione jedynie za wspólną zgodą państw czlonkowskich.
3. Dla prowadzenia prac legislacyjnych może zostać powołana komisja wspólna parlamentów obu państw członkowskich.

art. 5.
Rada Prezydencka wskazuje obszary tematyczne, jakimi zajmować się będą jej członkowie, działający jako Sekretarze Konfederacji. Konfederacja może powoływać swoje organy administracyjne i wykonawcze.

art. 6.
1. W sprawach obrony, państwa członkowskie utrzymują własne siły zbrojne, oddając dowództwo w razie zagrożenia wojennego Naczelnemu Dowódcy powoływanemu przez Radę Konfederacji.
2. Konfederacja, w uzgodnieniu z państwami członkowskimi, może tworzyć wspólne siły zbrojne, złożone z wydzielonych części sił zbrojnych państw członkowskich.

art. 7.
W sprawach zagranicznych, Prezydent Konfederacji może powierzyć ambasadorom państw członkowskich reprezentowanie Konfederacji; możliwe jest powoływanie misji dyplomatycznych Konfederacji, które będą równocześnie misjami dyplomatycznymi państw członkowskich.

art. 8.
1. Rada Konfederacji powołuje Trybunał Apelacyjny, który jest sądem apelacyjnym i kasacyjnym od wyroków zapadających w państwach członkowskich.
2. Rada Konfederacji może tymczasowo powierzyć Sądowi Najwyższemu jednemu z państw członkowskich pełnienie funkcji Trybunału Apelacyjnego.

art. 9.
Konfederacja posiada wspólne obywatelstwo. Nabycie obywatelstwa jednego z państw oznacza nabycie obywatelstwa Konfederacji. Jednocześnie, państwa członkowskie posiadają własne obywatelstwo, dla tych osób, które trwale zamieszkują te państwa.

art. 10.
1. Konfederacja funkcjonuje na Forum Królestwa Hasselandu, które udziela gościny pozostałym członkom Konfederacji.
2. Szczegóły funkcjonowania forum określą odrębne przepisy.

art. 11.
1. Przyjęcie nowych państw do Konfederacji możliwe jest w drodze jednomyślnej uchwały Rady Konfederacji, ratyfikowanej przez państwa członkowskie. Nowe państwo może uzyskać pełnię praw jak dotychczasowi członkowie, lub prawa ograniczone, albo też stać się terytorium Konfederacji, zarządzanym przez Radę Konfederacji.
2. Zmiana niniejszego Traktatu możliwa jest w drodze uchwały Rady Konfederacji, ratyfikowanej przez państwa członkowskie.
3.
a) Niniejszy traktat może zostać wypowiedziany przez każde z państw członkowskich z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
b) Jeżeli w Konfederacji pozostają jedynie dwa państwa, to wypowiedzenie traktatu przez jedno z nich wiąże się z likwidacją Konfederacji.
c) W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt. b., w okresie dwóch miesięcy przed likwidacją Konfederacji, państwo członkowskie które nie wypowiedziało traktatu może wyrazić zgodę na przyjęcie do Konfederacji innego zainteresowanego państwa. W takim wypadku Konfederacja nie ulega likwidacji.
d) Opuszczenie Konfederacji przez Królestwo Hasselandu skutkuje likwidacją struktur Konfederacji na forum Królestwa, co następuje nie później niż trzy miesiące po wypowiedzeniu Traktatu. Wszystkie dane dotyczące Konfederacji będą przechowywane w archiwum Królestwa Hasselandu i udostępniane na życzenie władz i członków Konfederacji.
e) Traktat wchodzi w życie po jego ratyfikowaniu przez co najmniej dwóch Sygnatariuszy.

W imieniu Wysokich Układających się Stron:

(-) Piotr Paweł I, Rex Hasselandiae

( - ) Ludwik Wilhelm Tomović
Prezydent Federacji Slawonii

/-/ Iwan Iwanowicz I Pietrow
Z Bożej łaski i woli Narodu Car Brodrii, gosudar, samodzierżca Wszechbrodryjski

Ratyfikowany przez Zgromadzenie Obywateli 15.02.2017 r.
Arcyksiążę Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.