Autor Wątek: Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Surmenią  (Przeczytany 241 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Eddard Noqtern

 • ArcyKsiążę
 • Moderator
 • Fundament
 • *****
 • *
 • Wiadomości: 2730
 • Polubień: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król-Senior
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Cytuj
Traktat między Królestwem Hasselandu a Królestwem Surmeńskim o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
z dnia 21 maja 2013,

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość Viktorjos Paulosigos, król Surmenii, książę Urbino, pan na Archipelagu Surmeńskim, etc. w imieniu własnym oraz całego Królestwa Surmeńskiego

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I, król Hasselandu, pan na Razuri, diuk starohasselandzki, kontradmirał Hasselandzkiej Marynarki Wojennej, etc. w imieniu własnym oraz całego Królestwa Hasselandu

mając na uwadze:

- dobro wspólne wszystkich obywateli obojga państw, które będzie najwyższym priorytetem w stanowieniu relacji między narodami,
- wagę i istotę integracji i współdziałania w obrębie jednego kontynentu,
- potrzebę nawiązywania i zacieśniania stosunków międzynarodowych dla dobra i rozwoju obojga państw,
- najlepsze intencje i układając się w najlepszej wierze,

postanowiły, że:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i deklarują wyrzeknięcie się stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach.
2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi - za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, którzy nosić będą tytuł Wysokiego Komisarza, oraz konsularne na szczeblu konsuli generalnych.
2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrement strony przyjmującej.
3. Konsulowie generalni powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu exequatur strony przyjmującej.

Art. 3.
Ambasadorzy oraz konsule generalni korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
b ) Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
c) Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
d) Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.

Art. 4.
1. Ambasador oraz konsul generalny zostaje odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b ) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.

Art. 5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu. Szczegóły określi umowa.

Art. 6.
Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
1. Traktat wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez obie Wysokie Układające się Strony. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.
2. Traci moc Traktat stowarzyszający między Demokracją Surmeńską a Królestwem Hasselandu z dnia 27 lutego 2012 roku.

(-) Piotr Paweł I
Król Hasselandu


(-) Viktorjos Paulosigos,
król Surmenii
Arcyksiążę Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.