Autor Wątek: Ustawa - Ordynacja wyborcza  (Przeczytany 319 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Naoki Asato

  • なおき あさと
  • Sąsiad
  • **
  • Wiadomości: 317
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
    • Odznaczenia
Ustawa - Ordynacja wyborcza
« dnia: Nie, 24 Sty 2016, 19:37:11 »
Cytuj
Ustawa – Ordynacja wyborcza
z dn. 19.01.2015

art. 1. [zasady ogólne]
a) Wybory w Królestwie Hasselandu odbywają się zgodnie z Konstytucją.
b) Oddzielnie odbywają się wybory samorządowe (merowie miast, wójtowie, gubernatorzy prowincji), a oddzielnie wybory krajowe (deputowani do Izby Reprezentantów, premier).

art. 2. [terminy wyborów]
1. Wybory odbywają się w terminach:
a) krajowe – w tygodniu w którym przypada dzień 21 II, 21 VI, 21 X.
a) samorządowe – w tygodniu w którym przypada dzień 7 I, 7 V, 7 IX.
2. Możliwe jest przesunięcie z ważnych powodów wyborów o tydzień. Zmiana terminu o więcej niż tydzień możliwa jest w drodze uchwały Izby Reprezentantów w wyborach krajowych, lub decyzji premiera Lorda Szambelana w wyborach samorządowych.

art. 3. [Królewski Komisarz Wyborczy]
a) Wybory ogłasza i organizuje Królewski Komisarz Wyborczy, zwany dalej Komisarzem.
b) Komisarza powołuje Król lub wykonuje jego obowiązki osobiście. Komisarzem może zostać osoba, będąca obywatelem Hasselandu od co najmniej 2 miesięcy, lub krócej niż 2 miesiące, ale będąca szlachcicem lub posiadająca odznaczenie państwowe nadane przez Króla.
c) Komisarz może – za zgodą Króla – powołać swojego Zastępcę, który musi spełniać warunki art. 3 pkt b.

art. 4. [kandydaci]
Kandydat na urząd wybieralny musi być obywatelem Królestwa Hasselandu; w przypadku premiera – od co najmniej 6 miesięcy.

art. 5. [zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez Komisarza. Zgłoszenie potwierdzane jest przez Komisarza.

art. 6. [głosowanie]
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości lub e-maila do Komisarza. W wyborach krajowych Król, książęta i diukowie mają trzy głosy, markizowie i hrabiowie mają dwa głosy, a pozostała szlachta i inni obywatele – jeden. W wyborach samorządowych biorą udział obywatele i stali mieszkańcy, mając po jednym głosie.

art. 7. [ogłoszenie wyników wyborów]
Komisarz ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania, chyba, że doszło do rażących naruszeń prawa wyborczego. Wówczas Komisarz niezwłocznie kieruje do sądu wniosek o unieważnienie wyborów. Decyzja sadu w sprawie ważności wyborów musi być podjęta w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku Komisarz ogłosi wyniki nie później niż do 12.00 następnego dnia.

art 8. [wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 14 dni po rezygnacji lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli odbywają się nie później niż po 21 dniach.
b) jeżeli nikt nie został wybrany (brak zgłoszeń) – 21-45 dni dni po poprzednich lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli odbywają się nie później niż po 6 tygodniach.

art. 9. [agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. Naruszanie obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej może skutkować nałożeniem przez Komisarza kary upomnienia lub skierowaniem przez Komisarza sprawy do sądu, który winien ją rozpatrzyć w trybie natychmiastowym.

art. 10.[protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Komisarza protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Komisarz wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.

art. 11. [unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Komisarza, sąd może unieważnić wybory.

art. 12. [przepisy końcowe]
a) Uchyla się Ustawę o podziale administracyjnym Królestwa Hasselandu [MUKH 12/04/1], art. 5. pkt. 2., słowa: „długość kadencji określa samo Zgromadzenie.”
b) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
なおき あさと
Namiestnik Wielkiego Księstwa Bałmucji
sprawujący władzę na ziemiach bałmuckich w imieniu cara Iwana Wspaniałego